CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA - Charakterystyka Ogólna - KPP Chodzież

Charakterystyka Ogólna

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

ZADANIA I ORGANIZACJA WYDZIAŁU PREWENCJI

 I RUCHU DROGOWEGO

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CHODZIEŻY

 Wydział Prewencji jest jedną z komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, zajmuje się m.in:

  • analizą zagrożeń przestępstwami i wykroczeniami,
  • organizacją służby patrolowej i ruchu drogowego w rejonie działania miasta i gminy Chodzież,
  • oceną efektywności pracy służb patrolowych i dzielnicowych i ruchu drogowego,
  • wdrażaniem, koordynowaniem oraz nadzorem nad realizowanymi programami prewencyjnymi ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz mienia.

W skład Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży wchodzą:

  • Zespół Patrolowo-Interwencyjny
  • Ogniwo Ruchu Drogowego
  • Zespół Dzielnicowych
  • Zespół ds. Wykroczeń
  • Zespół ds. Nieletnich i Patologii
  • Zespół Dyżurnych