SKARGI I WNIOSKI - Skargi i Wnioski - KPP Chodzież

Skargi i Wnioski

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz.15.30-17.30.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.            

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9,00 - 17,00

od wtorku do piątku w godz. 9,00 – 15,00

telefon: (+48) 22  55 17 760, 22  55 17 811

centrala: (+48) 22  55 17 700 

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat: (+48) 58  764 73 02

fax: (+48) 58  764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon: (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10,00 - 17,00

wtorek środa czwartek w godz. 9,00 – 15,00 

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon: (+48) 32  72 86 800

fax: (+48) 32 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 9,00 - 15,00

wtorek w godz. 10,00 – 17,00 

 

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat (+48) 71  34 69 115

fax: (+48) 71  343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon: (+48) 71  34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9,00 – 15,00

środa w godz. 10,00 – 17,00 

 

Linki: strona główna www.rpo.gov.pl           

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/