Kierownictwo - KPP Chodzież

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży

nadkom. Piotr Gruszka

 

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży

mł. insp. Przemysław Kozioł