Zarząd - IPA - KPP Chodzież

REGION IPA CHODZIEŻ

WIELKOPOLSKIEJ GRUPY WOJEWóDZKIEJ IPA

 

Zarząd Regionu IPA Chodzież:

Przewodnicząca - Elżbieta Żulewska

Zastępca Przewodniczącej - Janusz Gapkowski

Sekretarz - Mariusz Podgórski

Skarbnik - Karolina Smardz-Dymek

Członek zarządu - Przemysław Dorniak

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Magdalena Maślankiewicz-Niedbalska

Krzysztof Wyrwa