Dane teleadresowe - KPP Chodzież

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CHODZIEŻY, ul. Wiosny Ludów 14, 64-800 Chodzież

 

 

TELEFON DO DYŻURNEGO: 67 2811 211/ 67 2811 200/ 47 77 45 200/47 77 45 211

TELEFON DO KOMENDANTA: 67 2811 210/ 47 77 45 210

fax: 67 2811 215/ 47 77 45 215)

 

e-mail:  dyzurny.chodziez@po.policja.gov.pl

--------------------------------------------------------

 

KOMISARIAT POLICJI W MARGONINIE ul. Kościelna 14, 64-830 Margonin

 

 

CENTRALA:  67 2811 330/ 67 2811 332/47 77 45 330/47 77 45 332

TELEFON DO KOMENDANTA: 67 2811 331/ 47 77 45 331

TELEFON DO KIEROWNIKA REWIRU DZIELNICOWYCH: 67 2811 332/ 47 77 45 332

fax: 67 2811 335/47 77 45 335

 

 W czasie nieobecności funkcjonariuszy w budynku Komisariatu (Rewiru Dzielnicowych) prosimy o kontakt z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży

 

---------------------------------------------------------

 

 

RZECZNIK PRASOWY

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W CHODZIEŻY

asp. Karolina Smardz-Dymek

 

 

Rzecznik Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać:

-  imię i nazwisko dziennikarza,

-  redakcję,

-  numer telefonu.

e-mail: rzecznik.chodziez@po.policja.gov.pl 

 

Rzecznik Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail rzecznik.chodziez@po.policja.gov.pl  nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty. 

Rzecznik prasowy jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod numerem tel. 67 2811 209 / 47 77 45 209

W godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę  czy w święta rzecznik dyżuruje  pod telefonem dyżurnym 519 064 813 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń.